انقلابِ رعایا – احسان نراقی، هادی خانیکی، حمیدرضا جلایی‌پور – ۱۳۸۷

این پادکست را در بهمن ماه ۱۳۸۶آماده کرده بودم که به دلایل فنی امکان آپلودش در آن زمان فراهم نشد و چند ماه بعد منتشر شد.

در این پس از پی صحبت با احسان نراقی، هادی خانیکی و حمیدرضا جلایی پور نشستیم.

* امروز بعد از دوازده سال که این برنامه را گوش می‌کنم، آن نگاه بدبینی که به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ داشتم را ندارم. اما کماکان بر کار عمیق شهروندی باور دارم.

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation