گزارش تصویری از تظاهرات تونسی در پاریس

به تماشای جشن پیروزی تونسی ها رفتم. به لطف چشم سومم شما را مهمان لحظه های خوبی که لمس کردم می کنم.

گزارش ویدئویی از تظاهرات

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation

2 comments

  1. Shahsavar پاسخ

    داشتن عکس می گرفتن

  2. ناشناس پاسخ

    سبزای ما کجان؟