نسل جدید خرپولدارها در لندن – پادکست کافه دو لا پـرِس (۱)

در کافه می‌نشینم و برای شما رفقا برخی از مجله‌های چاپ پاریس را بلند بلند می‌خوانم.
این دفعه به سراغ کوریر انترناسیونال رفتم و خلاصه‌ی چند مقاله را درباره‌ی میلیاردرهای لندن خواندم. مطلب‌های بسیار جذاب و آمار بسیار جالب و مهمی درباره‌ی زندگی نسل جدیدی از میلیاردرها را خواندم که دید جدیدی درباره‌ی این پدیده‌ی مهم به من داد.

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation