معرفی دو سایت هنری و ادبی

۱ – مجله‌ی اینترنتی پله  «یک وب سایت تخصصی زیر نظر کانون پژوهشی-تجسمی “پلّه”، برای هنرهای تجسمی است که  تلاش می کند نوشته هایی که نویسندگان این حوزه در مطبوعات منتشر می کنند، باز نشر و برای هنرهای تجسمی تولید محتوا کند.» به نظر می‌رسد پله برونن‌دادِ یک جمع است که امیدوارم در راه‌شان موفق باشند.

بخش‌های زیر در صفحه‌ی درباره‌ی ما ی این سایت توجهم را جلب کردند :

«یک وب سایت تخصصی زیر نظر کانون پژوهشی-تجسمی “پلّه”، برای هنرهای تجسمی است که  تلاش می کند نوشته هایی که نویسندگان این حوزه در مطبوعات منتشر می کنند، باز نشر و برای هنرهای تجسمی تولید محتوا کند.»

«مخاطبان پلّه هنرمندان، دانشجویان ، معلمان و تمام علاقه مندانِ هنرهای تجسمی هستند.»

«دورنما، نشر مجله و کتاب؛ (خارج یا داخل اینترنت) برنامه ی بلند مدت ماست.»

مجله‌ی پله

 

۲ – ترجمان هم سایتی است که هدف خود را :

 «ایجاد ارتباطات فکری بین زبان فارسی و دیگر زبان‌های زندۀ دنیا»

بیان کرده است.

در این سایت مطلب‌ها متنوعی درباره‌ی ترجمه وجود دارد. همچنین دو وبلاگ تخصصی هم در این سایت به تولید و بازنشر مطلب‌هایی در همین رابطه می‌پردازند. یکی وبلاگ کتاب‌خوان که تا آنجایی که من فهمیدم، به معرفی کتاب‌ها و مقاله‌های مختلف می‌پردازد و محتواهای مختلفی را از دیگر زبان‌ها، گردآوری و عرضه می‌کند.

دیگری هم که وبلاگ تَرگویه که تمرکزش روی بحث‌ها و موضو‌ع‌های دررابطه با ترجمه‌ی تخصصی است.

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation