معرفی سایت: رمان۵۱ و یک گروهان نویسنده

۱- رمان۵۱ فقط یک سایت نیست؛ بلکه یک اتفاق است. تعداد زیادی رمان‌نویس گردهم آمده‌اند تا به‌قول خودشان :

«حرفی اگر درباره‌ی رمان داریم، آشکارا بزنیم و شما را به مشارکت دعوت کنیم؛ شاید، شاید بتوانیم هوایی تازه باشیم در آلودگی هوای زمستان ۱۳۹۳.»

همانطور که گفتم این تنها یک سایت نیست. بلکه برون‌دادِ یک جمع است که حاصل رفت‌وآمدها، ارتباط‌ها و گفت‌وگو‌هاشان را عرضه قرار است عرضه کنند.

در صفحه‌ی درباره‌ی انجمن رمان۵۱ آمده است که این جمع در واقع در جریان نشست‌های شهر کتاب شکل گرفته است:

«مایی که دور هم جمع می‌شویم و می‌نشینیم به فکر و حرف و بحث و جدل، می‌توانیم بیشتر با هم باشیم. ایده‌ی تشکیل انجمن از چنین جایی باید آغاز شده باشد.»

چرا ۵۱ ؟

هرچند که عضوهای این انجمن بیش از ۵۱ نفر است، اما در معرفی این انجمن می‌خوانیم که هسته‌ی اولیه این جمع ۵۱ نفر می‌شده است :

«برای همین، نامِ نامیِ پنجاه‌و‌یک را برگزیدیم برای انجمن تا تأکید کرده باشیم بر مبارکی حضور فردها، حضور یک‌یک‌ها برای شکل‌گیری «ما». بعد از آن، فکر کردیم بیاییم آن فکرها و حرف‌ها و بحث‌ها و جدل‌ها را با دیگران به اشتراک بگذاریم؛ به جای این که پنجاه نفرمان مخاطب یکی‌مان باشیم، پایگاهی برپا کنیم به یُمن حضور همه‌ی آنانی که در هوای رمان فارسی نفس می‌کشند. این چنین بود که پایگاه انجمن رمان پنجاه‌و‌یک شکل گرفت …»

به نظر من اگر ۵۰ نفر که هیچ، ۵ نفر در ایران دور هم جمع شوند و بخواهند روی یک جریان، چه ادبیات، چه سینما و… تاثیر بگذارند، بی‌شک به نتیجه می‌رسند. به شرطی که راهبرد، نظم و صبر داشته باشند. امیدوارم سرنوشت انجمن رمان ۵۱ همین باشد.

 

انجمن رمان ۵۱

 

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation