هرگز اعتراف نکن!

ساختمان دفتر وزیر داخله‌ی فرانسه (همان وزیر کشور خودمان)، سرایی اشرافی است که در دوران اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم توسط گشتاپو (پلیس مخفی آلمان) اداره می‌شده است. البته این ساختمان خیلی بزرگ نیست و در عین سادگی، بسیار زیباست.

امروز پس از ۷۰ سال از پایان دومین جنگ جهانی، در این ساختمان و در کنار اتاق‌های مشاورین وزیر کشور، یک سلول انفرادی از آن دوران وجود دارد که به همان شکل نگه داشته شده است. مثل همه‌ی سلول‌های انفرادی کوچک، روی دیوار پر است است از نوشته‌های زندانیان. برخی از آنها کدهای مخفی و رمزگذاری شده بین زندانیانِ «مقاومت» است و برخی دیگر دلنوشته‌های عادی هستند.

ولی برجسته‌ترین نوشته‌ی روی این دیوار پیامی مستقیم از یکی از زندانیان به دیگر عضوهای جنبش «مقاومت» است : «هرگز اعتراف نکن!»

#laresistence

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation