کلید پاریس و لندن در دست مهاجران؛ صادق خان و هیدالگو

شهردار پاریس «آن هیدالگو» در اینستاگرامش عکسی از دیدار صمیمی‌اش با «صادق خان» منتشر کرده و از انتخاب او ابراز خرسندی کرده است.


هردوی این شهرداران پایتخت‌های بزرگ اروپایی، نقطه‌های مشترک زیادی دارند.

?هیدالگو اولین شهردار زن پاریس است و صادق‌خان اولین شهردار مسلمان لندن.

?هردوی آنها مهاجر یا مهاجرزاده هستند. هیدالگو در اسپانیا بدنیا آمده و در کودکی با خانواده‌اش به فرانسه مهاجرت کردند و چندین سال پس از اقامتش در فرانسه ملیت این کشور را بدست آورده است. پدر صادق‌خان نیز یک مهاجر پاکستانی بوده. هرچند که خود او در لندن بدنیا آمده است.

?پدر هیدالگو یک کارگر سادهٔ برقکار در کارخانه بوده. پدر صادق‌خان نیز رانندهٔ اتوبوس‌های قرمز لندنی بوده است.

?هردوی این شهرداران چپ هستند. هیدالگو عضو حزب سوسیالیست فرانسه است و صادق‌خان نیز عضو حزب کارگر انگلستان.

با همهٔ این اشتراک‌ها، هیدالگو به دیدار همتای لندنی‌اش شتافته و حمایت جدی خودش را از وی به نمایش گذاشته است. او در صفحهٔ اینستاگرامش نوشته :

«از دیدار صادق‌خان خوشحالم. ما باهم برای همکاری لندن و پاریس مصمم هستیم.»

 

روح‌سـوار را در تلگرام هم دنبال کنید. @roohsavar

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation