اولین سری از پادکست روح‌سوار را سال ۱۳۸۶ ساختم. همزمان با تولدم در ماه بهمن بود و برای همین آن را صدای بهمن نامیدم.

آن موقع خیلی کم بودند آدم‌هایی که سراغ این پدیدهٔ جدید رفته باشند. گاهی بعضیا شعری می‌خواندند و صداشان را ضبط می‌کردند و رو اینترنت می‌گذاشتند. اما که برنامه‌ساز کم بود. مسعود بهنود از اولین (افراد شناخته شده)‌ای بود که ساخت پادکاست را آغاز کرده بود. افراد دیگری هم بودند. من هم شروع کردم و چند تا برنامه همان موقع ساختم. الان فقط ۳تاش در دسترس‌اند و بقیه در کورانِ حوادث نابود و دود شدند. اینترنت هنوز زغالی بود و هیچ کس از آن نسلِ پادکستها باقی نمانده است.

سال ۱۳۹۲هم یک سری دیگر ساختم دربارهٔ زندگی در پاریس و غیره.

امروز که پادکستِ فارسی دورانِ شکوفایی را سپری می‌کند، من هم دوباره وسوسه شدم تا یک سری جدید برنامه بسازم. اینبار دربارهٔ جامعه‌شناسیِ سریال که علاقه‌مندیِ شخصی خودمه و اون را در «صِداسَوار».

همچنین در «تاکسی ایرانشهر» با تعدادی جوانِ دنیادیده دربارهٔ ایران صحبت می‌کنم.